Misyonumuz
Zonguldak İline, ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkenlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; yapılacak hizmetlerle, çekim merkezi haline gelebilecek ilimizin İstanbul gibi büyük bir metropolün nüfusunun bir kısmına alternatif yerlesim bölgesi olusturarak son yıllardaki ilimizden yüksek orandaki göçü tersine çevirmek, kömüre alternatif iş alanları oluşturmak, ilin kaynaklarının bir plan dahilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin kalkınmışlık düzeyini yükseltmektir.
Vizyonumuz
Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan;
*Dinamik,
*İnsan Odaklı,
*Kamu yararı sorumluluğu taşıyan
*Verimliliği ve performansı yüksek
*Sosyal ihtiyaçlara duyarlı
*Dezavantajlı kişi ve grupları gözeten
*Tüm hizmetlerinde saydamlık ve hesap verebilirliği esas alan
bir kuruluş olmaktır.