D U Y U R U
 
 
ÇAYCUMA TARIM OSB (SERA)
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINCA
 ONAYLANDI
 
 
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun 26/A maddesine dayanılarak hazırlanan ve 10 Kasım 2009 tarih ve 27402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği uyarınca İlimiz Çaycuma İlçesi Burunkaya Köyü hudutları dahilinde Devletin hüküm ve tasarrufu altında ve hazine adına tescilli bulunan alanda Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi kurulması ve İl Özel İdaresinin yetkili kılınması İl Genel Meclisinin 18.10.2016 gün ve 108 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
 
Organize Sanayi Bölgesinin kurulacağı alandaki arazi için İl Defterdarlığından İl Özel İdaresi adına tahsis işlemleri yapılmıştır.
 
 Tarıma Dayalı İhtisas Organize Bölgesine (TDİOSB) Zonguldak Ticaret Sanayi Odasınca % 20, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odasınca % 15 ve Zonguldak İl Özel İdaresince % 65 oranında katılım sağlanacağı yetkili organlarınca taahhüt edilmiştir.
 
 Ayrıca, İl Defterdarlığı, DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çaycuma Belediye Başkanlığı, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Zonguldak Saltukova Havaalanı İşletme Müdürlüğü, BEDAŞ İşletme Müdürlüğü ve İdaremiz tarafından yürürlükte olan yasal mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerekli izin ve görüşler elden takip edilmek suretiyle en kısa süre de sonuçlandırılmış ve hazırlanan Sera OSB dosyası Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına sunulmuştur.
 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi Proje İnceleme ve Onay Komisyonu tarafından mahallinde yapılan denetime müteakip 18.05.2017 Perşembe günü saat 14.00’de yapılan inceleme ve değerlendirme toplantısında; Zonguldak Çaycuma TDİOSB (Sera) proje başvuru dosyasının içerik ve belge bazında eksik olmadığı tespit edilerek, proje konusu ve dosyası oybirliği ile kabul edilmiştir.