Toprak ve Su Analizleri Laboratuvarı
 
Zonguldak İl Özel İdaresi, Plan ve Proje Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Toprak ve Su Analiz Laboratuvarı, Tarım Bakanlığı Toprak Reformu Genel Müdürlüğü’nce 16.05.2014 tarihinde, 1970 laboratuvar numarası ile Tarım Bilgi Sistemi’ne kaydedilerek yetkilendirilmiş lisanslı bir laboratuvardır. 
 
Toprak ve Sulama suyu analiz laboratuvarı olarak misyonumuz; Zonguldak ve çevresindeki illerde Tarımsal çalışmaların daha bilinçli yapılarak gerek verimin arttırılması gerekse çevre sağlığının korunması ile ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. Bu bağlamda vizyonumuz ise; Tarım Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kayıtlı veya kayıtlı olmayan tüm mevcut çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve meydana gelecek verim ve kazanç artışının getireceği tarımsal cazibe ile de işsiz kesimin tarıma yönlendirilmesini sağlamaktır.
 
İdaremiz görev alanında yer alan hizmetler doğrultusunda laboratuvarımızda Çiftçi Kayır Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı/kayıtsız vatandaşlarımıza Tarım Bakanlığı’nca belirlenen Kapsam 1 (Toprak Analizi; Bünye Ph, kireç, toplam tuz, organik madde, alınabilir fosfor, alınabilir potasyum, bünye) ve Kapsam 3 (Sulama suyu analizi; Ec (iletkenlik), Ph (asitlik), Na (sodyum), K (potasyum), Ca (kalsiyum), Mg (magnezyum) Co3 (karbonat), HCO3 (bikarbonat), CI (klor), So4 (sülfat), B (bor), SAR (sodyum absorpsiyon oranı) analizleri hizmeti verilmektedir. Bu analizler sonucunda Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilerimizin Tarım Bakanlığı teşviklerinden faydalanmaları amaçlanmıştır. Bu kapsamda Karabük, Bartın, Düzce gibi Batı Karadeniz Bölgemize ait analiz hizmeti verebilecek kapasite ve donanıma sahibiz.
 
Laboratuvarımızda bir adet Kimya Mühendisi, bir adet Ziraat Mühendisi, 1 adet Su Ürünleri Mühendisi ile 1 adet yardımcı personel istihdam edilmektedir. Toprak ve sulama suyu analiz işlemleri; 1. kalite analiz işlem malzemeleri ve ileri teknoloji cihazlar ile gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda cihaz ailemizde; son teknoloji 1 adet AAS (atomik absorpsiyon) cihazı, 1 adet Fleym fotometre, 1 adet UV Spektrofotometre, 1 adet Azot Tayin Cihazı ve 1 adet hassas ve kaba terazi, 1 adet Ph Metre, 1 adet Ec Metre, 1 adet Kalsimetre vs. yer almaktadır.
İdaremize ait Toprak ve Su Analiz Laboratuvarımızda 2014 yılının 6. ayından itibaren 1000 adete yakın toprak analizi ve 100 adeti aşkın sulama suyu analiz işlemi gerçekleştirmiş bulunmaktayız.
 
Toprak ve sulama suyu analiz işlemleri idaremizce gerçekleştirme aşamaları şu şekilde yapılmaktadır; Zonguldak İl Genel Meclisi 09.06.2014 tarih ve 142 sayılı karar gereği; illere ait tarım il ve ilçe teşkilatları ile Ziraat Odaları Başkanlıkları aracılığı ile idaremize gönderilen numunelerden analiz bedeli olarak numune başına 10 TL ücret alınmaktadır. Şahsi başvurular ile gelen taleplerden ise analiz bedeli olarak numune başına 40 TL ücret alınmaktadır. Ücretler idaremiz adına ait Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi Hesabına numune başına ilgili ücret yatırılarak dilekçe ekinde banka dekontunun sunulmasıyla başvurular kabul edilmektedir.
 
Tarafımıza ulaşan toprak numuneleri öncelikle serbest kuruma ile kurutulmakta ardından öğütme ve eleme işlemlerinden geçirilerek gerekli kıvama geldikten sonra analize hazır hale getirilmektedir. Analiz işlemleri öncesi Tarım Bilgi Sistemi’ne numune kayıt işlemleri gerçekleştirilir. Sonrasında veri girişleri Tarım Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ardından sistem üzerinden alınan analiz ve raporların numune sahiplerine ulaştırılmaktadır. Söz konusu raporlar tüm Türkiye’de geçerliliğe sahiptir. Analiz işlemleri laboratuvarımızın yoğunluğuna göre en kısa sürede gerçekleştirilmektedir.
Sulama suyu analiz işlemleri ise aynı toprak analizinde olduğu gibi analiz ücret bedel dekontu ve üst yazı ile idaremize başvuru yapıldıktan sonra tarafımıza ulaşan su numuneleri yine yoğunluğa göre en az 1 hafta içerisinde analiz edilerek Tarım Bilgi Sistemi üzerinden elde edilen analiz raporu numune sahiplerine iletilmektedir.
MUSTAFA KALAYCI
Plan ve Proje Müdürü
İSAY2 Galeri